FAQs

Вашите преимущества

Повече възвръщаемост и прозрачност


„Пълна оптимизацията с OptiCut: Софтуерът на DimterLine OptiCut оптимизиращ напречен режещ трион гарантира оптимално оползотворяване на дървения материал и по този начин максимална възвръщаемост. Напречни фиксирани дължини, отстраняване на дефекти, оптимизация - оптимизацията може лесно да спести 8% или дори повече от отпадъка. Това означава, че OptiCut се изплаща бързо. Стандартната производствена статистика на всеки OptiCut ще ви даде бърз преглед на това и може да бъде лесно прегледана, като се свържете с локалната мрежа на компанията. Това създава прозрачност при закупуването и производството на дървесина. "
Динамично, прецизно и ефективно напречно рязане


Широките захранващи ролки поддържат дървесината сигурно. Ролките са дълбоко вградени в масата, като предотвратяват накланянето на къси дължини и спомагат за прецизното рязане. Притискателние ролки отгоре създават необходимата обратна сила за бързо и прецизно позициониране, без корекция. Мощният задвижващ блок гарантира висока дългосрочна работа. Бързият ход на триона постига висока дневна производителност.
Оптимална прецизност на рязане


Висока производителност без компромиси качеството, което ви предлага серията DimterLine OptiCut. Независимите задвижвани измервателни ролки измерват само когато дървесината е в движение. Неконтролираното приплъзване или удължаване на лентата в захранващата система не се отразява в резултатите от рязането, тъй като машината реже точно в предвидената точка. Поради това се избягват грешки в качеството на дървения материал и се гарантират точни фиксирани дължини, независимо от качеството на дървесината. Стандартните конвейерни ленти намаляват експлоатационните разходи на машините, които са рентабилни в цял свят. Това означава максимално намаляване на отпадъците и създаване на оптимална стойност. Това означава, че DimterLine OptiCut се изплаща изключително бързо.
Перфектно автоматично сортиране


Приоритет за качествените детайли - при сортиране с голям капацитет на рязане, особено важно е надеждното разделяне на отпадъка и детйлите с приемливо качество. В интелигентно контролираната шахта за отпадък от серията DimterLine OptiCut 200 ви предлагаме надеждно решение за всички триони. Прецизното сортиране на добри детайли увеличава производствениата скорост при рязане. Интелигентно контролираната шахта за отпадъци седи директно след триона. Валът е прецизно хармонизиран с работата на напречно режещите триони. Това означава, че отпадъчните части са надеждно отделени от качествените части, като се избягват проблеми с сортирането и по-нататъчната обработка. Многоетапната система също позволява директно изхвърляне на по-дългите отпадъчни части, като се избягват допълнителни етапи, които влияят производителността на процеса. Най-компетентното решение за надеждно сортиране и безпроблемно производство - с пълно използване на капацитета на трионите. Автоматично сортиране - OptiCut с максимално бърз сряз. И той знае всички дължини на рязане. Това означава последователност на последственото сортиране по дължина, качество и др. Опростява логистиката и спестява персонал.

Варианти

WEINIG OptiCut 200Перфектнaа машина за високоефективна напречна оптимизация.
WEINIG OptiCut 200 Exact: Изборът за най-висока точност


Когато става въпрос за максимална точност на дължината, OptiCut 200 Exact е най-добрият избор. Със своя специален метод на измерване той постига точност на дължината до ± 0,5 мм - и тази за до 8 предпочитани дължини. С OptiCut 200 Exact обаче тази точност не изключва високата дневна продукция! За да се постигне максимален ъгъл на рязането, е налично и активно странично приискане, което допълнително притиска детайла към поддържащите елементи. Резултатът е максимална прецизност и в много случаи избягването на допълнителна работна стъпка.
WEINIG OptiCut 200 Extreme: Мощен пакет за най-добрa производителност


Машина за лоши качества на дървесината. OptiCut 200 Extreme се използва главно при разбичена твърда дървесина. Със здравата верига могат да се транспортират безопасно, дори детайли с остри ръбове, заостряния или много неправилни . В допълнение, не само се възползвате от спестяването на материал чрез стандартната оптимизация, но и ставате много по-продуктивни благодарение на производителността, високата техническа достъпност и лесната работа. Високата точност на рязане се постига чрез измервателно колело директно пред триона. OptiCut 200 Extreme също има уникалната шахта за отпадък на DIMTER.
WEINIG OptiCut 200 Basic


За рязане нафиксирани дължини и грешки. Частична оптимизация до макс. 2,5 м. Фиксирани и променливи дължини до три качества
WEINIG OptiCut 260: За още по-производитлна оптимизация


Важното при високите скорости на оптимизация е да не се прави компромис с точността на азмерите. Независимите от задвижването измервателни колела измерват само когато детайлът е в движение. Неконтролираното приплъзване или разтягане на лентата в подаващата система не влияе на резултата от измерването, машината реже точно на предвиденото място. Това избягва грешки в добрата дървесина и гарантира точни фиксирани дължини, независимо от качеството на дървесината. Със системата VarioSpeed на зареждането за затваряне на дистанциие между входящите детайли.